SOUTH AFRICA
AFRIKAANS
Home
HISTORY OF SOUTH AFRICA
MAPS OF SOUTH AFRICA
PHOTOS OF SOUTH AFRICA
MORE PHOTOS
MORE PHOTOS
SOUTH AFRICAN SCENERY
LIVING IN SOUTH AFRICA
VISITING SOUTH AFRICA
DISTRICTS OF SOUTH AFRICA
TOWNS IN SOUTH AFRICA A-D
TOWNS E-G
TOWNS H-K
TOWNS L-M
TOWNS N-R
TOWNS S-T
PRETORIA
JOHANNESBURG
WILDLIFE
SNAKES
WILDFLOWERS
WILDFLOWERS 2
SHARK DIVING
SHARK PICTURES
RECIPES
RECIPES 2
RECIPES 3
FESTIVE AND HISTORICAL RECIPES
AFRIKAANS
NEW TESTAMENT IN AFRIKAANS
Contact Us

Greeting

 

Hello - Hallo

Good morning - Goeiemre

Good afternoon - Goeiemiddag

Good evening - Goeienaand

Good day - Goeiedag

How are you? - Hoe gaan dit met jou? (More respectful: Hoe gaan dit met u?)

I am fine. - Dit gaan goed met my.

Fine, thank you. - Goed dankie.

Goodbye - Totsiens

Nice to meet you. - Aangename kennis.

Good luck - Voorspoed

Have a safe journey. - Veilige reis.

 

Expressions

yes - ja

no - nee

please - asseblief

thank you - dankie

help - help

danger - gevaar

emergency -  noodgeval

excuse me - verskoon my

I am sorry. - Ek is jammer.

I love you. - Ek is lief vir jou.

 

Questions / sentences

How much is this? - Hoeveel kos dit?

I want ... - Ek wil ... h.

I'm looking for ... - Ek is opsoek na ...

What are you doing? - Wat doen jy?

What is that? - Wat is dit daardie?

What is the time? - Hoe laat is dit?

What is this? - Wat is dit?

Where are you going? - Waarheen gaan jy?

Where is ...? - Waar is ...?

(bank - bank / doctor - dokter / dentist - tandarts / garage - motorhawe / hotel - hotel / pharmacy - apteek / police station - polisiestasie / post office - poskantoor / railway station - spoorwegstasie / restaurant - restourant / toilets - toilette / winkel - shop)

 

Numbers

1 - one - een

2 - two - twee

3 - three - drie

4 - four - vier

5 - five - vyf

6 - six - ses

7 - seven - sewe

8 - eight - agt

9 - nine - nege

10 - ten - tien

11 - eleven - elf

12 - twelve - twaalf

13 - thirteen - dertien

14 - fourteen - veertien

15 - fifteen - vyftien

20 - twenty - twintig

21 - twenty one - een en twintig

22 - twenty two - twee en twintig

50 - fifty - vyftig

100 - hundred -honderd

1000 - thousand - duisend

 

Computers and Internet terms

 

computer - rekenaar

e-mail - e-pos

e-mail address - e-posadres

Internet - Internet

Internet caf -  Internetkafee

Internet service provider - Internetdiensverskaffer

website - webwerf

website address - webwerfadres

web page - webblad

 

Common Phrases and Small Talk

 

Pleased to meet you.

Bly te kenne.

Pleased to know (you).

[B/l/ay] [t/e] [k/eh/n/e].

 

How do you do.

Aangename kennis.

Pleasant acquaintance.

[Ah/n/x/e/n/ah/m/e] [k/eh/n/e/s].

 

Goodbye.

Tot siens.

Until (we shall be) seeing (each other again).

[T/aw'/t] [s/ee'/n/s].

 

Yes.

Ja.

Yes.

[Y/ah].

 

No.

Nee.

No.

[N/eah].

 

I am very sorry.

Dit spyt my werklik.

It regrets me really.

[D/e/t] [s/p/ay/t] [m/ay] [v/eh/r/k/l/e/k].

 

Thank you very much.

Baie dankie.

Many thanks.

[B/i'/e] [d/ah'/ng/k/ee'].

 

May I trouble you with something?

Mag ek jou met iets pla?

May I you with something trouble?

[M/ah'/x] [eh/k] [y/oh] [m/eh/t] [ee'/t/s] [p/l/ah]?

 

Please wait a moment.

Wag 'n oomblik, asseblief.

Wait a moment please.

[V/ah'/x] [e] [oah/m/b/l/e/k], [ah'/s/e/b/l/ee'/f].

 

I don't know.

Ek weet nie.

I know not.

[Eh/k] [v/eah/t] [n/ee'].

 

Yes, I know.

Ja, ek weet.

Yes, I know.

[Y/ah], [eh/k] [v/eah/t].

 

Have you been waiting long?

Wag jy al lank?

Wait you already long?

[V/ah'/x] [y/ay] [ah'/l] [l/ah'/ng/k]?

 

I am very pleased to help you.

Ek help jou graag.

I help you eagerly.

[Eh/k] [h/eh/l/p] [y/oh] [x/r/ah/x].

 

I don't want to be disturbed, please.

Ek wil asseblief nie gesteur word nie.

I want (to) please not disturbed become not.

[Eh/k] [v/e/l] [ah'/s/e/b/l/ee'/f] [nee'] [x/e/s/t/euh/r] [v/aw/r/t] [nee'].

 

You have been very kind.

Dit was baie vriendelik van jou.

It was very friendly of you.

[D/e/t] [v/ah'/s] [b/i'/e] [f/r/ee'/n/d/e/l/e/k] [f/ah'/n] [y/oh].

 

I am trying to learn Afrikaans but I cannot speak it yet.

Ek probeer tans Afrikaans leer, maar ek kan dit nog nie praat nie.

I try now Afrikaans (to) learn but I can it yet not speak not.

[Eh/k] [p/r/oah/b/eah/r] [t/ah'/n/s] [Ah'/f/r/ee'/k/ah/n/s] [l/eah/r], [m/ah/r] [eh/k] [k/ah'/n] [d/e/t] [n/aw/x] [nee'] [p/r/ah/t] [nee'].

 

Sorry, I don't understand you.

Dit spyt my, ek verstaan jou nie.

It regrets me, I understand you not.

[D/e/t] [s/p/ay/t] [m/ay], [eh/k] [f/e/r/s/t/ah/n] [y/oh] [nee'].

 

I'll do my best to help you.

Ek sal my bes doen om jou to help.

I shall my best do to you to help.

[Eh/k] [s/ah'/l] [m/ay] [b/eh/s] [d/oo'/n] [aw/m] [y/oh] [t/e] [h/eh/l/p].

 

Come along.

Kom saam.

Come along.

[K/aw/m] [s/ah/m].

 

Stay here; I'll be back.

Bly hier; ek kom nou-nou terug.

Stay here; I come now-now back.

[B/l/ay] [h/ee'/r]; [eh/k] [k/aw/m] [n/oh/n/oh] [t/r/uh/x].

 

My name is ...

My naam is ...

My name is ...

[M/ay] [n/ah/m] [e/s] ...

 

What is your name?

Wat is jou naam?

What is your name?

[V/ah'/t] [e/s] [y/oh] [n/ah/m]?

 

Please repeat that.

Herhaal dit, asseblief.

Repeat it, please.

[H/eh/r/h/ah/l] [d/e/t], [ah'/s/e/b/l/ee'/f].

 

Look out!

Pas op!

Look out!

[P/ah'/s] [aw/p]!

 

It cannot be.

Dit kan nie wees nie.

It can not be not.

[D/e/t] [k/ah'/n] [nee'] [v/eah/s] [nee'].

 

What is the matter?

Wat skort daar?

What (is) wrong there?

[V/ah'/t] [s/k/aw/r/t] [d/ah/r?]

 

I am looking for ...

Ek soek ...

I look (for) ...

[Eh/k] [s/oo'/k] ...

 

I believe you.

Ek glo jou.

I believe you.

[Eh/k] [x/l/oah] [y/oh].

 

I don't believe you.

Ek glo jou nie.

I believe you not.

[Eh/k] [x/l/oah] [y/oh] [nee'].

 

Where are you?

Waar is jy?

Where are you?

[V/ah/r] [e/s] [y/ay]?

 

Here I am.

Hier is ek.

Here am I.

[H/ee'/r] [e/s] [eh/k].

 

I am leaving now.

Ek loop nou.

I walk now.

[Eh/k] [l/oah/p] [n/oh].

 

It's such a sad story.

Dis so 'n treurige verhaal.

It's such a sad story.

[D/e/s] [s/oah] [e] [t/r/euh/r/e/x/e] [f/e/r/h/ah/l].

 

You make me very happy.

Jy maak my baie gelukkig.

You make me very happy.

[Y/ay] [m/ah/k] [m/ay] [b/i'/e] [x/e/l/uh/k/e/x].

 

Wait, I want to reward you.

Wag, ek wil jou beloon.

Wait, I want (to) you reward.

[V/ah'/x], [eh/k] [v/e/l] [y/oh] [b/e/l/oah/n].

 

I am not sure.

Ek is nie seker nie.

I am not sure not.

[Eh/k] [e/s] [nee'] [s/eah/k/e/r] [nee'].

 

Do you understand?

Verstaan jy?

Understand you?

[F/e/r/s/t/ah/n] [y/ay]?

 

Come inside and take a seat.

Kom binne en sit.

Come inside and sit.

[K/aw/m] [b/e/n/e] [eh/n] [s/e/t].

 

Would you like some coffee, tea, soda?

Wat van 'n koppie koffie, koppie tee, glas koeldrank?

What about a cup (of) coffee, cup (of) tea, glas (of) soda?

[V/ah'/t] [f/ah'/n] [e] [k/aw/p/ee'] [k/aw/f/ee'], [k/aw/p/ee'] [t/eah], [x/l/ah'/s] [k/oo'/l/d/r/ah'/ng/k]?

 

Would you like something to eat?

Wat van 'n ietsie te ete?

What about a little-bit to eat?

[V/ah'/t] [f/ah'/n] [e] [ee'/t/s/ee'] [t/e] [eah/te]?

 

I am thirsty.

Ek het dors.

I have thirst.

[Eh/k] [h/eh/t] [d/aw/r/s].

 

I am hungry.

Ek het honger.

I have hunger.

[Ek/k] [h/eh/t] [h/aw/ng/e/r].

 

Where is the nearest W.C. please?

Waar is die naaste toilet, asseblief?

Where is the nearest toilet please?

[V/ah/r] [e/s] [d/ee] [n/ah/s/t/e] [t/oah'ee/l/eh/t], [ah'/s/e/b/l/ee'/f]?

 

You needn't thank me.

Nie te danke nie.

Not to be thanked not.

[N/ee'] [t/e] [d/ah'/ng/k/e] [n/ee'].

 

 

 Shopping etc.

 

I want a ... please.

Ek wil 'n ... h, asseblief.

I want a ... (to) have, please.

[Eh/k] [v/e/l] [e] ... [h/eh], [ah'/s/e/b/l/ee'/f].

 

I want this article please.

Ek wil hierdie artikel h, asseblief.

I want this article (to) have, please.

[Eh/k] [v/e/l] [h/ee'/r/d/ee'] [ah'/r/t/ee'/k/e/l] [h/eh], [ah'/s/e/b/l/ee'/f].

 

My ... needs repairing.

My ... moet herstel word.

My ... must repair become.

[M/ay] ... [m/oo'/t] [h/eh/r/s/t/eh/l] [v/aw/r/t].

 

It is a bargain.

Dit is 'n winskopie.

It is a bargain.

[D/e/t] [e/s] [e] [v/e/n/s/k/oah/p/ee'].

 

How long will I have to wait?

Hoe lank sal ek moet wag?

How long will I must wait?

H/oo'] [l/ah'/ng/k] [s/ah'/l] [eh/k] [m/oo'/t] [v/ah'/x]?

 

I would like you to mend this.

Ek wil graag h jy moet hierdie ding herstel.

I want (to) eagerly have you must this thing repair.

[Eh/k] [v/e/l] [x/r/ah/x] [h/eh] [y/ay] [m/oo'/t] [h/ee'/r/d/ee'] [d/e/ng] [h/eh/r/s/t/eh/l].

 

Where can I find a dry-cleaner?

Waar kan ek 'n droogskoonmaker vind?

Where can I a dry-cleaner find?

[V/ah/r] [k/ah/n] [eh/k] [e] [d/r/oah/x/s/k/oah/n/m/ah/k/e/r] [f/e/n/t]?

 

Dress.

Rok.

[R/aw/k].

 

Shirt.

Hemp.

[H/eh/m/p].

 

Pair of shoes.

Paar skoene.

[P/ah/r] [s/k/oo'/n/e].

 

Pair of jeans.

Klinknaelbroek.

[K/l/e/ng/k/n/ah/e/l/b/r/oo'/k].

 

Pair of trousers.

Lang broek.

[L/ah'/ng] [b/r/oo'/k].

 

Pair of gloves.

Paar handskoene.

[P/ah/r] [h/ah'/n/t/s/k/oo'/n/e].

 

Pair of socks.

Paar sokkies.

[P/ah/r] [s/aw/k/ee'/s].

 

Suit.

Pak klere.

[P/ah'/k] [k/l/eah/r/e].

 

Blouse.

Bloes.

[B/l/oo'/s].

 

Belt.

Gordel.

[X/aw/r/d/e/l].

 

Needle and thread.

Naald en gare.

[N/ah/l/t] [eh/n] [x/ah/r/e].

 

Carrier-bag.

Drasak.

[D/r/ah/s/ah'/k].

 

Soap.

Seep.

[S/eah/p].

 

Pen.

Pen.

[P/eh/n].

 

Lighter.

Aansteker.

[Ah/n/s/t/eah/k/e/r].

 

Writing paper.

Skryfpapier.

[S/k/r/ay/f/p/ah'/p/ee/r].

 

Postage stamp.

Possel.

[P/aw/s/s/eah/e/l].

  

Emergencies

 

I have had an accident.

Ek het 'n ongeluk gehad.

I have an accident had.

[Eh/k] [h/eh/t] [e] [aw/ng/x/e/l/uh/k] [x/e/h/ah'/t].

 

Where can I find a doctor please?

Waar kan ek 'n dokter in die hande kry, asseblief?

Where can I a doctor in the hands get, please?

[V/ah/r] [k/ah'/n] [eh/k] [e] [d/aw/k/t/e/r] [e/n] [d/ee] [h/ah'/n/e] [k/r/ay], [ah'/s/e/b/l/ee'/f]?

 

Where can I find a dentist please?

Waar kan ek 'n tandarts in die hande kry, asseblief?

Where can I a dentist in the hands get, please?

[V/ah/r] [k/ah'/n] [eh/k] [e] [t/ah'/n/t/ah'/r/t/s] [e/n] [d/ee] [h/ah'/n/e] [k/r/ay], [ah'/s/e/b/l/ee'/f]?

 

Where is the nearest hospital please?

Waar is die naaste hospitaal, asseblief?

Where is the nearest hospital, please?

[V/ah/r] [e/s] [d/ee] [n/ah/s/t/e] [h/aw/s/p/ee'/t/ah/l], [ah'/s/e/b/l/ee'/f]?

 

I am ill.

Ek is siek.

I am ill.

[Eh/k] [e/s] [s/ee'/k].

 

I am sick.

Ek is naar.

I am sick.

[Eh/k] [e/s] [n/ah/r].

 

Please fetch me some water.

Bring my asseblief 'n bietjie water.

Bring me please a little-bit (of) water.

[B/r/e/ng] [m/ay] [ah'/s/e/b/l/ee'/f] [e] [b/ee'/k/ee'] [v/ah/t/e/r].

  

Religion and worship

 

Where can I find the nearest Anglican, Baptist, Methodist, Presbyterian, Roman Catholic church?

Waar kan ek die naaste Anglikaanse, Baptiste-, Metodiste-, Presbiteriaanse, Rooms-Katolieke kerk vind?

Where can I the nearest Anglican, Baptist, Methodist, Presbyterian, Roman Catholic church find?

[V/ah/r] [k/ah'/n] [eh/k] [d/ee] [n/ah/s/t/e] [A/ng/x/l/ee'/k/ah/n/s/e], [B/ah'/p/t/e/s/t/e], [P/r/eh/s/b/ee'/t/eah/r/ee'/h/ah/n/s/e], [R/oah/m/s]-[K/ah'/t/oah/l/ee'/k/e] [k/eh/r/k] [f/e/n/t]?

 

We sing hymns and psalmodies in our church.

Ons sing gesange en psalmgesange in ons kerk.

We sing hymns and psalmodies in our church.

[Aw/n/s] [s/e/ng] [x/e/s/ah'/ng/e] [eh/n] [p/e/s/ah'/l/e/m/x/e/s/ah'/ng/e] [e/n] [aw/n/s] [k/eh/r/k].

 

I am a Christian.

Ek is 'n Christen.

I am a Christian.

[Eh/k] [e/s] [e] [X/r/e/s/t/e/n].

 

I am born again.

Ek is weergebore.

I am born-again.

[Eh/k] [e/s] [v/eah/r/x/e/b/oah/r/e].

 

Praise the Lord.

Prys die Here.

Praise the Lord.

[P/r/ay/s] [d/ee] [H/eah/r/e].

 

The Lord is my shepherd; I shall not want.

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

The Lord is my shepherd, I come nothing short not.

[D/ee] [H/eah/r/e] [e/s] [m/ay] [h/eh/r/d/e/r], [eh/k] [k/aw/m] [n/e/k/s] [k/aw/r/t] [n/ee'].

 

Have you really come to know the love of Christ?

Het jy al regtig tot die kennis van die liefde van Christus gekom?

Have you already really to the knowledge of the love of Christ come?

[H/eh/t] [y/ay] [ah'/l] [r/eh/x/t/e/x] [t/aw/t] [d/ee] [k/eh/n/e/s] [f/ah'/n] [d/ee] [l/ee'/f/d/e] [f/ah'/n] [X/r/e/s/t/uh/s] [x/e/k/aw/m]?

 

Come let us pray.

Kom laat ons bid.

Come let us pray.

[K/aw/m] [l/ah/t] [aw/n/s] [b/e/t].

 

Let us pray that we shall understand and firmly grasp the will of the Lord.

Laat ons bid dat ons sal verstaan en ferm begryp wat die wil van die Here is.

Let us pray that we shall understand and firmly grasp what the will of the Lord is.

[L/ah/t] [aw/n/s] [b/e/t] [d/ah'/t] [aw/n/s] [s/ah'/l] [f/e/r/s/t/ah/n] [eh/n] [f/eh/r/e/m] [b/e/x/r/ay/p] [v/ah'/t] d/ee] [v/e/l] [f/ah'/n] [d/ee] [H/eah/r/e] [e/s].

 

Let us pray for God's love in the hearts of all our peoples for only therein lies the salvation of South Africa.

Laat ons bid vir God se liefde in die harte van al ons mense, want slegs daarin l die redding van Suid-Afrika.

Let us pray for God's love in the hearts of all our peoples for only therein lies the salvation of South Africa.

[L/ah/t] [aw/n/s] [b/e/t] [f/e/r] [X/aw/t] [s/e] [l/ee'/f/d/e] [e/n] [d/ee] [h/ah'/r/t/e] [f/ah'/n] [ah'/l] [aw/n/s] [m/eh/n/s/e], [v/ah'/n/t] [s/l/eh/x/s] [d/ah/r/e/n] [l/eh] [d/ee] [r/eh/d/e/ng] [f/ah'/n] [S/uh'ee/t]-[Ah'/f/r/ee'/k/ah'].

  

At the hotel/lodgings

 

I want a room with (without) a bath.

Ek wil 'n kamer met (sonder) 'n bad h.

I want a room with (without) a bath (to) have.

[Eh/k] [v/e/l] [e] [k/ah/m/e/r] [m/eh/t] ([s/aw/n/e/r]) [e] [b/ah'/t] [h/eh].

 

I want a room for the night.

Ek wil 'n kamer vir die nag h.

I want a room for the night (to) have.

[Eh/k] [v/e/l] [e] [k/ah/m/e/r] [f/e/r] [d/ee] [n/ah'/x] [h/eh].

 

I want a room for a day.

Ek wil 'n kamer vir 'n dag h.

I want a room for a day (to) have.

[Eh/k] [v/e/l] [e] [k/ah/m/e/r] [f/e/r] [e] [d/ah'/x] [h/eh].

 

I want a room for two days.

Ek wil 'n kamer vir twee dae h.

I want a room for two days (to) have.

[Eh/k] [v/e/l] [e] [k/ah/m/e/r] [f/e/r] [t/w/eah] [d/ah/e] [h/eh].

 

I want a room for a week.

Ek wil 'n kamer vir 'n week h.

I want a room for a week (to) have.

[Eh/k] [v/e/l] [e] [k/ah/m/e/r] [f/e/r] [e] [v/eah/k] [h/eh].

 

How much shall I owe you?

Hoeveel sal ek jou skuld?

How-much shall I you owe?

[H/oo'/f/eah/l] [s/ah'/l] [eh/k] [y/oh] [s/k/uh/l/t]?

 

 

How much do I owe you?

Hoeveel skuld ek jou?

How-much owe I you?

[H/oo'/f/eah/l] [s/k/uh/l/t] [eh/k] [y/oh]?

 

Where is my room?

Waar is my kamer?

Where is my room?

[V/ah/r] [e/s] [m/ay] [k/ah/m/e/r]?

 

Where is the dining-room?

Waar is die eetvertrek?

Where is the dining-room?

[V/ah/r] [e/s] [d/ee] [eah/t/f/e/r/t/r/eh/k]?

 

Where is the W.C.?

Waar is die toilet?

Where is the toilet?

ah/r] [e/s] [d/ee] [t/oah'ee/l/eh/t]?

 

Where should I leave my key?

Waar moet ek my sleutel laat?

Where should I my key leave?

V/ah/r] [m/oo'/t] [eh/k] [m/ay] [s/l/euh/t/e/l] [l/ah/t]?

 

How far is it from here to ... ?

Hoe ver is ... hiervandaan?

How far is ... from-here?

[H/oo'] [f/eh/r] [e/s] ... [h/ee'/r/f/ah'/n/d/ah/n]?

 

I would like to have a hot-water bottle.

Ek sal graag 'n warmsak wil h.

I shall eagerly a hot-bag want (to) have.

[Eh/k] [s/ah'/l] [x/r/ah/x] [e] [v/ah'/r/e/m/s/ah'/k] [v/e/l] [h/eh].

 

Please take me to the manager.

Neem my asseblief na die bestuurder.

Take me please to the manager.

[N/eah/m] [m/ay] [ah'/s/e/b/l/ee'/f] [n/ah] [d/ee] [b/e/s/t/ue/r/d/e/r].

 

Please fetch me another blanket.

Kry asseblief vir my nog 'n kombers.

Get please for me another a blanket.

[K/r/ay] [ah'/s/e/b/l/ee'/f] [f/e/r] [m/ay] [n/aw/x] [e] [k/aw/m/b/eh/r/s].

 

Please wake me at five (six, seven) o'clock.

Maak my asseblief om vyfuur (sesuur, sewenuur) wakker.

Make me please at five-o'clock (six-o'clock, seven-o'clock) awake.

[M/ah/k] [m/ay] [ah'/s/e/b/l/ee'/f] [aw/m] [f/ay/f/ue/r] ([s/eh/s/ue/r], [s/eah/v/e/n/ue/r]) [v/ah'/k/e/r].

 

The air-conditioner is not working.

Die lugrelaar werk nie.

The air-conditioner works not.

[D/ee] [l/uh/x/r/eah/e/l/ah/r] [v/eh/r/k] [n/ee'].

 

Dining

 

We would like to see the menu.

Ons wil graag die spyskaart sien.

We want eagerly the menu (to) see.

[Aw/n/s] [v/e/l] [x/r/ah/x] [d/ee] [s/p/ay/s/k/ah/r/t] [s/ee'/n].

 

Would you please fetch me a glass of water?

Sal jy asseblief vir my 'n glas water bring?

Will you please for me a glas (of) water bring?

[S/ah'/l] [y/ay] [ah'/s/e/b/l/ee'/f] [f/e/r] [m/ay] [e] [x/l/ah'/s] [v/ah/t/e/r] [b/r/e/ng]?

 

We have dined well, thank you.

Ons het lekker geet, dankie.

We have nicely eaten, thanks.

[Aw/n/s] [h/eh/t] [l/eh/k/e/r] [x/e/eah/t], [d/ah'/ng/k/ee'].

 

I would like ... please..

Ek sal hou van ... , asseblief.

I shall like of ... , please.

[Eh/k] [s/ah'/l] [h/oh] [v/ah'/n] ... , [ah'/s/e/b/l/ee'/f].

 

A piece of cake.

'n Stukkie koek.

A little-piece (of) cake.

[e] [S/t/uh/k/ee'] [k/oo'/k].

 

An ice-cream.

'n Roomys.

[e] [R/oah/m/ay/s].

 

Soup.

Sop.

[S/aw/p].

 

Bread.

Brood.

[B/r/oah/t].

 

Fish.

Vis.

[F/e/s].

 

An omelette.

'n Omelet.

[e] [Oah/m/e/l/eh/t].

 

Toast.

Roosterbrood.

[R/oah/s/t/e/r/b/r/oah/t].

 

Bacon and eggs.

Spek en eiers.

[S/p/eh/k] [eh/n] [ay/e/r/s].

 

Sugar.

Suiker.

[S/uh'ee/k/e/r].

 

Coffee.

Koffie.

[K/aw/f/ee'].

 

Tea.

Tee.

[T/eah].

 

Wine.

Wyn.

[V/ay/n].

 

Beer.

Bier.

[B/ee/r].

 

Biscuits.

Beskuit.

[B/e/s/k/uh'ee/t].

 

Cheese.

Kaas.

[K/ah/s].

 

Steak.

Biefstuk.

[B/ee'f/s/t/uh/k].

 

Lamb.

Skaapvleis.

[S/k/ah/p/f/l/ay/s].

 

Pork.

Varkvleis.

[F/ah'/r/k/f/l/ay/s].

 

Kidneys.

Niertjies.

[N/ee/r/k/ee'/s].

 

Sausage.

Wors.

[V/aw/r/s].

 

Vegetables.

Groente.

[X/r/oo'/n/t/e].

 

Fruit.

Vrugte.

[F/r/uh/x/t/e].

 

Mushrooms.

Sampioene.

[S/ah'/m/p/ee'/y/oo'/n/e].

 

Rice.

Rys.

[R/ay/s].

 

Milk.

Melk.

[M/eh/l/k].

 

Cream.

Room.

[R/oah/m].

 

Vinegar.

Asyn.

[Ah'/s/ay/n].